Închiriere sală curs

Asociaţia Pakiv România, beneficiar în cadrul proiectului cu titlul: ,,Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru„”, Cod SMIS 106538, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, în calitate de achizitor, cu sediul în Alba – Iulia, str. Emil Racovita, nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, telefon /fax +40 0258-811170, mail: pakiv_romania@yahoo.com , vă invită să depuneţi oferta şi documentele de elilgibilitate pentru achiziţia de „Închiriere sală curs”, în municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita.

Data limită pentru depunerea ofertelor:  13.06.2018, ora 14.00.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la sediul asociaţiei sau la telefon/fax  +40 258-811170, persoană de contact – Bumbu Ioan Gruia, e-mail pakiv_romania@yahoo.com

Detalii pe site-ul Pakiv

Lasă un răspuns