Locuri de muncă: Organizator stagii de practică

Denumirea postului: Organizator stagii de practică (242306–Consilier Orientare privind Cariera)

Tipul postului: Vacant – 1 post

Perioada: determinată

Durata: 2 luni

Norma de lucru: 84 ore/lună

Localizare: sediul asociației din Loc. Alba Iulia și în jud. Alba și Harghita

Cerințe:

 • Studii:
  • Studii superioare finalizate cu promovarea examenului de licență;
  • Certificat de absolvire a programului de specializare în ocupația consilier de orientare privind cariera.
 • Experiență specifică:
  • Experiență de minim 2 ani într-unul din domeniile: vânzări, comunicare, relații publice, promovare, formare, antreprenoriat;
  • Experiența acumulată în cadrul proiectelor finanțate FSE reprezintă un avantaj.

 Ce căutăm?

O persoană abilitată pentru organizarea și derularea stagiilor de practică, care să îndeplinească condițiile de mai sus și care demonstrează abilități superioare de comunicare și relaționare, capacitate superioară de analiză și sinteză a informațiilor, atitudine prosocială, orientare către rezultat, capacitate de prioritizare a activităților și de bună gestionare a timpului de lucru.

Ce vei face?

 • Planificarea și implementarea activității de realizare a stagiilor de practică;
 • Identificarea de companii unde cursanții din proiect își pot efectua stagiul de practică;
 • Facilitarea și intermedierea cursanților în relația cu entitățile unde se vor desfășura stagiile de practică;
 • Monitorizarea activității mentorilor din partea organizației unde se desfășoară stagiul de practica pe durata implementării acestuia;
 • Gestionarea documentelor aferente organizării stagiului de practică.

 Ce oferim?

 • Oportunitatea de dezvoltare profesională în cadrul unei echipe dinamice în domeniul implementării proiectelor finanțate FSE,
 • Condiții optime de lucru. Salariu atractiv.

Așteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 07.11.2018 Selecția se va face în urma analizei CV-urilor și a participării la interviu a candidaților compatibili cu cerințele din anunț. Angajarea se face după aprobarea notificării pe post de către OIRPOSDRU Centru.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0258.811.170

Lasă un răspuns