Obiective

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Centru, respectiv în județele Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu și Brașov și îmbunătățirea nivelului de competențe manageriale și antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri și ocupare.
Astfel, vor fi înființate un număr de 40 de afaceri noi, din care cel puțin 2 în fiecare județ din regiunea Centru.
Proiectul se adresează unui grup țintă format din 325 de persoane cu vârsta peste 18 de ani, care doresc să inițieze o activitate independentă.

EFECTE PE TERMEN LUNG

Prin acest proiect se susține creșterea gradului de ocupare prin crearea a 80 de noi locuri de muncă, câte 2
locuri de muncă pe afacere înființată în cadrul proiectului, menținute minimum 6 luni după finalizarea proiectului, de către cele 40 de afaceri noi înființate în cadrul proiectului.

OBIECTIVELE SPECIFICE

  1. Îmbunătățirea nivelului de competențe prin furnizarea de programe de pregătire profesională în domeniul antreprenoriatului pentru 325 de persoane din regiunea Centru.
  2. Dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Centru prin înființarea a 40 de afaceri noi în regiune și asigurarea de servicii suport pentru dezvoltarea afacerilor nou create.
  3. Crearea a 80 de noi locuri de muncă în cadrul afacerilor nou înființate în cadrul proiectului.
  4. Dezvoltarea unui incubator de afaceri virtual care să faciliteze dezvoltarea și promovarea afacerilor nou create.

 

Comentariile sunt închise.