Rezultate

Principalele rezultate așteptate sunt:

 • 325 de persoane informate;
 • 1 incubator de afaceri virtual;
 • 325 de persoane selectate în vederea participării la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială;
 • 13 de grupe de formare curs Competențe Antreprenoriale organizate;
 • 325 de persoane formate în cadrul proiectului care au obținut certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenorială, recunoscute de ANC;
 • 325 de planuri de afaceri elaborate de participanți în cadrul cursurilor de formare antreprenorială;
 • 1 sesiune concurs de idei de afaceri;
 • 40 de planuri de afaceri selectate în urma concursului de idei de afaceri;
 • 40 de rapoarte de stagii de practică aferente stagiului efectuat de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis;
 • 40 sesiuni individuale de consiliere / consultanta / mentorat organizate, câte una pentru fiecare beneficiar de ajutor de minimis;
 • 40 întreprinderi noi înființate;
 • 40 planuri de afaceri implementate / IMM-uri create și funcționale;
 • 80 de locuri de muncă nou create;
 • 40 de rapoarte complete de monitorizare a implementării planului de afaceri;
 • 40 subvenții (micro-granturi) acordate pentru 40 afaceri nou înființate în regiunea Centru;
 • 1 raport de analiză a mediului antreprenorial din regiunea Centru.

Comentariile sunt închise.