Proiect

Antreprenoriat Start Up de Succes - un Plus pentru Regiunea Centru
Cod SMIS - 106538
Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro "

POCU/82/3/7

Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
„Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”
Acțiunile de informare a publicului țintă se vor desfășura la nivelul fiecarui județ din regiunea Centru, respectiv în județele Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu și Brașov, în vederea asigurării de șanse egale de participare, persoanelor din toate județele regiunii de dezvoltare în care se implementează proiectul.

Proiect

Proiect
Titlu: Antreprenoriat Start Up de Succes - un plus pentru Regiunea Centru
Cod SMIS: 106538

Grup țintă

Grup țintă
Grupul țintă vizat în cadrul acestui proiect este format din 325 persoane fizice, care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban, în regiunea de implementare a proiectului.

Activități

Activități
În cadrul proiectului Antreprenoriat Start Up de Succes - un Plus pentru Regiunea Centru sunt propuse 5 activități după cum urmează: Scop: Dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Centru

Obiective

Obiective
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Centru

Selecția grupului țintă

Selecția grupului țintă
Activitatea de selecție și recrutare în grupul țintă se desfășoară în scopul înscrierii în proiect a beneficiarilor care doresc să participe la activitățile proiectului pentru dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Centru.

Programul de formare

Programul de formare
Detalii la o dată ulterioară

Selecția planurilor de afaceri

Selecția planurilor de afaceri
Detalii la o dată ulterioară

Regulamentul de concurs

Regulamentul de concurs
Detalii la o dată ulterioară

Formular înscriere

Formular înscriere
Prin intermediul formularului vă puteți exprima intenția pentru înscrierea în proiect...
Activitatea de informare și conștientizare a publicului țintă din proiect se va desfășura, utilizând trei mijlocace principale de comunicare și informare, în fiecare dintre cele 6 județe din Regiunea Centru:
  • • Vizite în teren – realizate de experții din proiect, completate de susținerea de prezentări în universități, la evenimente locale, sesiuni de informare, etc.;
  • • Comunicare online – utilizând platforma incubatorului de afaceri, site-urile partenerilor și pagina de facebook a proiectului;
  • • Comunicare în mass-media – utilizând presa scrisa și online: anunțuri, advertoriale, bannere online.