Activități

În cadrul proiectului Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru sunt propuse 5 activități după cum urmează:

  • A1 – Management de proiect și activități suport pentru managementul de proiect care presupune realizarea managementului general al proiectului și activitățile suport precum raportare, financiar, informare și publicitate
  • A2 – Formare antreprenorială, care presupune informare publicului, selectarea persoanelor din grupul țintă pentru participarea la sesiunile de formare antreprenorială, organizarea unui concurs de idei de afaceri și selectarea a 40 de planuri de afaceri care vor fi implementate in cadrul a 40 de întreprinderi, organizarea de stagii de practică pentru 40 de beneficiari din grupul țintă
  • A3 – Implementarea planurilor de afaceri, care presupune spijinirea beneficiarilor ale căror planuri de afaceri au fost selectate în urma concursului de idei de afaceri, în vederea înființării și dezvoltării a 40 de afaceri noi  și crearea a 80 de locuri de muncă. Planurile de afaceri câștigătoare vor fi finanțate și monitorizate pe perioada de implementare a planului de afaceri, dar și după
  • A4 – Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora
  • A5 – Realizarea analizei mediului antreprenorial

Activitățile vor fi implementate având la baza informațiile din cererea de finanțare și graficul gantt al activităților.

Comentariile sunt închise.