Grupul țintă

Grupul țintă vizat în cadrul acestui proiect este format din 325 persoane fizice, care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban, în regiunea de implementare a proiectului. Din totalul de 325 persoane din grupul țintă, 165 de persoane vor fi femei, reprezentând un procent de peste 50%, iar 7 persoane vor fi de etnie romă, reprezentând 2% din total.
Persoanele selectate în grupul țintă trebuie să îndeplinească următoarea condiție: își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea de implementare a proiectului.
În cadrul acestui proiect, nu vor face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.
Plecând de la analizele efectuate, a rezultat un interes sporit în rândul populației în vederea deschiderii unei afaceri pe cont propriu, iar pe baza indicilor existenți în analizele locale (în special PDR Centru, POCU 2014-2020), grupul țintă abordat prin prezentul proiect va avea următoarea componență:
– 80 % someri înregistrați sau neînregistrați peste 18 ani și persoane inactive, respectiv 260 persoane;
– 20% persoane peste 18 ani, care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, respectiv 65 persoane.
Această împărțire se datorează și faptului că persoanele angajate sunt mai motivate în vederea deschiderii unei afaceri pe cont propriu, beneficiaza de experiența profesională relevantă și dețin și rezerve financiare în acest sens.
Rezultă că în constituirea grupului țintă se va avea în vedere următoarea componență: 260 șomeri și persoane inactive și 65 persoane care au un loc de muncă; minim 165 femei și minim 7 persoane de etnie roma. Structura grupului țintă a fost stabilită în acest fel pornind de la analiza pieței forței de muncă. Numărul de 325 de persoane se referă la persoanele care vor avea un certificat de absolvire ca urmare a parcurgerii și finalizării programului de formare antreprenorială.
Viitorii participanți la serviciile proiectului vor fi recrutați din toate județele componente ale regiunii, minim 20 din fiecare județ. Recrutarea se va face pe baza unor criterii obiective și transparente ce vor fi aduse la cunoștința publicului prin intermediul a cât mai multor mijloace media și on-line și printr-o serie de materiale de informare și publicitate. Recrutarea grupului țintă se va face dintr-o multitudine de sectoare de activitate, pentru a putea asigura un impact cât mai mare al proiectului în mediul de afaceri al regiunii.

Comentariile sunt închise.