Proiect

Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru – cod SMIS: 106538

Caracteristici generale program de finanțare:

 • Program Operațional: POCU 2014-2020;
 • Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți;
 • Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor;
 • Prioritatea de investiţii 8.III: Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare;
 • Obiectivul specific 3.7: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană;
 • Apel de proiect: România Start Up Plus;
  POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană;

Caracteristici Proiect:

 • Regiunea de implementare CENTRU;
 • Județe:Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu; Brașov;
 • Duata proiect: 36luni;
 • Perioada de implementare: 16 Ian 2018 – 15 Ian 2021;
 • Valoarea totală a proiectului: 8.954.855,11 lei (aprox. 2 mil. de euro), din care:
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 7.572.892,09 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.336.392,72 lei
 • Valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului: 45.570,30 lei

Comentariile sunt închise.